Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
285
Quy mô:
110.542 m2
Mật độ xây dựng:
~33%
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Biệt thự, liền kề Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:110.542 m2 Mật độ xây dựng:~33%
Số căn hộ:285 Ngày hoàn thành:
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Biệt thự, liền kề
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:110.542 m2
Mật độ xây dựng:~33%
Số căn hộ:285
Ngày hoàn thành: