Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
4,2 ha
Mật độ xây dựng:
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Shopvilla Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:4,2 ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Shopvilla
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:4,2 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: