Tiện ích SUnshine Garden
Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
1.278
Quy mô:
12.810m2
Mật độ xây dựng:
40%
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:12.810m2 Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:1.278 Ngày hoàn thành:
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái: Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:12.810m2
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:1.278
Ngày hoàn thành: