Dự án mới

Sắp mở bán
Giá: Thỏa thuận
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Thỏa thuận
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 65%
Sắp mở bán
Giá: Thỏa thuận
 • Số căn hộ: 285
 • Mật độ xây dựng: ~33%
Sắp mở bán
Giá: Thỏa thuận
 • Số căn hộ: 1.900
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang mở bán
Giá: Thỏa thuận
 • Số căn hộ: 1.278
 • Mật độ xây dựng: 40%
Giá:
 • Số căn hộ: 1.791
 • Mật độ xây dựng: 38%
Xem thêm dự án