Dự án mới

Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 31%
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán
Giá: Thỏa thuận
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Thỏa thuận
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 65%
Sắp mở bán
Giá: Thỏa thuận
 • Số căn hộ: 285
 • Mật độ xây dựng: ~33%
Sắp mở bán
Giá: Thỏa thuận
 • Số căn hộ: 1.900
 • Mật độ xây dựng: 40%
Xem thêm dự án