Hiển thị tất cả 12 kết quả


Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Thỏa thuận
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 65%
Giá:
 • Số căn hộ: 1.791
 • Mật độ xây dựng: 38%
Sắp mở bán
Giá: Thỏa thuận
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 31,7%
Giá: Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 31%
Đang mở bán
Giá: Thỏa thuận
 • Số căn hộ: 1.278
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang mở bán
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 217
 • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán
Giá: Thỏa thuận
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán
Giá: Thỏa thuận
 • Số căn hộ: 1.900
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang mở bán
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán
Giá: Thỏa thuận
 • Số căn hộ: 285
 • Mật độ xây dựng: ~33%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 0989 734 734