Sunshine Golden River

Trang chủ 

› Dự án 

Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
217
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:217 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:217
Ngày hoàn thành: