Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Số block:
Số tầng:
40
Số căn:
Quy mô:
50,850 m2
Mật độ xây dựng:
31,7%
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Biệt thự, liền kề Trạng thái: Sắp mở bán
Số Block: Số tầng:40
Quy mô:50,850 m2 Mật độ xây dựng:31,7%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Biệt thự, liền kề
Trạng thái: Sắp mở bán
Số Block:
Số tầng:40
Quy mô:50,850 m2
Mật độ xây dựng:31,7%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: