Dự án Sunshine Empire
Dự án Sunshine Empire
Mặt bằng dự án Sunshine Empire
Vị trí dự án Sunshine Empire
Tiện ích dự án Sunshine Empire

Sunshine Empire Ciputra

Trang chủ 

› Dự án 

Trạng thái:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
52.095,5 m2
Mật độ xây dựng:
31%
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái:
Số Block:5 Số tầng:
Quy mô:52.095,5 m2 Mật độ xây dựng:31%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái:
Số Block:5
Số tầng:
Quy mô:52.095,5 m2
Mật độ xây dựng:31%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: