Trạng thái:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
1.791
Quy mô:
5ha
Mật độ xây dựng:
38%
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái:
Số Block: Số tầng:
Quy mô:5ha Mật độ xây dựng:38%
Số căn hộ:1.791 Ngày hoàn thành:
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái:
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:5ha
Mật độ xây dựng:38%
Số căn hộ:1.791
Ngày hoàn thành: