Hiển thị tất cả 3 kết quả


Đang mở bán
Giá: Thỏa thuận
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 65%
Sắp mở bán
Giá: Thỏa thuận
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán
Giá: Thỏa thuận
  • Số căn hộ: 285
  • Mật độ xây dựng: ~33%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0989 734 734