Hiển thị tất cả 6 kết quả


Đang mở bán
Giá: Thỏa thuận
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 65%
Sắp mở bán
Giá: Thỏa thuận
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 31,7%
Đang mở bán
Giá: Thỏa thuận
 • Số căn hộ: 1.278
 • Mật độ xây dựng: 40%
Sắp mở bán
Giá: Thỏa thuận
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán
Giá: Thỏa thuận
 • Số căn hộ: 285
 • Mật độ xây dựng: ~33%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 0989 734 734